Hiển thị tất cả 13 kết quả

Nhựa Công nghiệp

Pallet 1000x600x100

Giá lẻ: 245.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet 1100x1100x125 mm

Giá lẻ: 205.000 375.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet 1100x1100x150mm

Giá lẻ: 315.000 555.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet 1200x1000x145mm

Giá lẻ: 205.000 303.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet 1200x1000x150 mm

Giá lẻ: 485.000 760.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet Cốc

Giá lẻ: 205.000 320.000 
Giá lẻ: 760.000 820.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet liền khối PL11

Giá lẻ: 485.000 710.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet Lót Sàn

Giá lẻ: 245.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet Nhựa Liền Khối 08

Giá lẻ: 303.000 526.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet nhựa Liền Khối 09

Giá lẻ: 315.000 555.000 

Nhựa Công nghiệp

Pallet Nhựa Liền Khối 15

Giá lẻ: 205.000 375.000 

Nhựa Công nghiệp

Xe Đẩy Hàng BT300

Giá lẻ: 799.000