Khay gieo mạ

Giá lẻ:

Giá Sỉ: Gọi ngay => Gọi ngay để nhận giá sỉ, giá đại lý nếu mua số lượng lớn

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cầy, vợ cấy, con trâu đi bừa.
Anh mua khay mạ hay chưa?
Nhựa Bình Thuận bán chưa tới 15.000